RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

RASPORED  MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

TRAVANJ 2018.

23.4. – 25.4.    =          Majur – Stubalj – Graboštani – V. Krčevo – M. Krčevo – G.  Hrastovac – Svinica

25.4. – 27.4.    =          Mračaj – Kostrići – G. Meminska – S. Meminska

SRPANJ 2018.

23.7. – 25.7.    =          Majur – Stubalj – Graboštani – V. Krčevo – M. Krčevo – G. Hrastovac – Svinica

25.7. – 27.7.    =          Mračaj – Kostrići – G. Meminska – S. Meminska

LISTOPAD 2018.

23.10. – 25.10.    =          Majur – Stubalj – Graboštani – V. Krčevo – M. Krčevo – G.Hrastovac – Svinica

25.10. – 27.10.    =          Mračaj – Kostrići – G. Meminska – S. Meminska

 

raspored se nalazi na službenoj stranici Komunalca Petrinja d.o.o. na linku kako slijedi:

https://www.komunalac-petrinja.hr/i/378/obavijesti/prikupljanje-komunalnog-otpada/