PROGRAMI

PROGRAMI 2013.GODINA

1. Plan – PRIORITETNIH INVESTICIJA (1) Plan – PRIORITETNIH INVESTICIJA 2013

2. Program – GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2013 1. Izvjesce o izvrsenju- gradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture Program – GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3. Program – ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2013 2. Izvjesce o izvrsenju – komunalna infrastruktura Program – ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

4. Program – SPORT 2013 5. Izvjesce o izvrsenju- sport Program – SPORT

5. Program – SUMSKI DOPRINOS 2013 4. Izvjesce o izvrsenju – sumski doprinos Program – SUMSKI DOPRINOS

6. Program utroska sredstava od polj.zemljista 2013 Program utroSka sredstava od polj.zemljiAta

7. Odluka o dodjeli sredstava u kulturi 2013 6. Izvjesce o izvrsenju – kultura Program-KULTURA

8. PROGRAM-socijalna skrb 2013 3. Izvjesce o izvrsenju – soc skrb PROGRAM-socijalna skrb

PROGRAMI 2014. GODINA

Program-KULTURA Program-KULTURA (1) II. izmjena PROGRAM-socijalna skrb Program-KULTURA (2) PROGRAM-socijalna skrb Program – UDRUGA Program – SUMSKI DOPRINOS Program – SPORT Program – ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program – GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAMI 2015. GODINA

Plan – PRIORITETNIH INVESTICIJA

Program – GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ne može se skinuti

Program – ODRŻAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ne može se skinuti

Program – SPORT (1)

Program – ŠUMSKI DOPRINOS – ne može se skinuti

Program – UDRUGA (1)

Program – UTROŠKA NEZAKONITO IZDRAĐENE ZGRADE – ne može se skinuti

Program-KULTURA (3) PROGRAM-socijalna skrb (1)