Oglas za prijam u službu na radno mjesto referent za provedbu EU projekta “Majur pruža više”

Općina Majur je dana 8.3.2024. godine objavila oglas za prijam u službu za:

  • referenta za provedbu EU projekta „Majur pruža više“-voditelj projekt

Rok za prijavu na oglas je 18.3.2024. godine.

Oglas je objavljen na stranici: