ODRŽAN OKRUGLI STOL U SKLOPU PROJEKTA “ZAŽELI I OPET SMO TU”

Dana 28. studenoga 2022. godine u dvorani DVD-a Majur održan je Okrugli stol u sklopu projekta „Zaželi i opet smo tu“ kojeg provodi Općina Majur.

Na okruglom stolu sudjelovali su partneri projekta Zaželi: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica te predstavnici različitih institucija koje djeluju na lokalnom području i području Sisačko-moslavačke županije te suradnici s Pravnog fakulteta iz Zagreba, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.

Tema Okruglog stola bila je „Mogućnosti razvoja socijalnih usluga na području Lokalne akcijske grupe Una 2021-2027“.

Klementina Karanović, načelnica Općine Majur, predstavila je projekte, primjere dobre prakse, koje provodi Općina Majur, te nastojanja da se već danas prepoznaju potrebe na terenu za inovativnim socijalnim uslugama koje će se prijaviti za financiranje na natječaje iz Europskog socijalnog fonda.

Izv. prof. dr. sc.  Ana Opačić s Pravnog fakulteta u Zagrebu kroz svoje izlaganje predstavila je Procjenu potreba za socijalnim uslugama na području nadležnosti LAG Una, uz kratak osvrt na dosadašnje izazove u pružanju socijalnih usluga. Kroz moderiranu grupnu raspravu definirane su perpektive u planiranju socijanih usluga na području LAG Una.

Svi sudionici složili su se da je za daljni napredak važna kvalitetna partnerska suradnja  te su izrazili želju da okrugli stol doprinese novim suradnjama i partnerstvima među prisutnim organizacijama i ustanovama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.113.960,00 kuna. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.