ODOBRENA DVA PROJEKTA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR U VRIJEDNOSTI VEĆOJ OD 9 MILIJUNA KUNA

Općina Majur i Dobrovoljno vatrogasno društvo Majur primili su Odluke o prihvatljivosti projekata koje su prijavili na natječaj Mjera ruralnog razvoja, mjera 7.4.1.

Općini Majur odobren je projekt za ulaganje u građenje i opremanje kulturnog centra u iznosu od 2.242.803,89 kuna. Ovim projektom uredit će se i opremiti zgrada Stare škole u Majuru u Kulturni centar gdje će se u prizemlju nalaziti Zavičajna zbirka, Spomen soba Domovinskog rata, prostorija za sastanke, radionice, predavanja, vježbe, te ured za udruge.

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Majur odobren je projekt za ulaganje u građenje i opremanje vatrogasnog doma u iznosu od 7.051.628,38 kuna. Ovim projektom proširit će se postojeća zgrada DVD-a Majur, te opremiti i urediti prostorije za potrebe društva.

 

KULTURNI CENTAR

Slika 2Slika 3Slika1

 

ZGRADA DVD-A

Slika 1Slika 2Slika 3