Objava lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur

Objavljene su pravovaljane liste kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur.

 

Zbirna lista

Lista kandidata Srpsko narodno vijeće

Lista kandidata birači