Obavijest o izuzimanju iz postupka provedbe Javnog poziva za zapošljavanje u sklopu projekta “Majur pruža više”

Ovim putem objavljuje se obavijest o izuzimanju iz postupka provedbe Javnog poziva za zapošljavanje u sklopu projekta “Majur pruža više” općinske načelnice Općine Majur Klementine Karanović.

Općina Majur je dana 4. travnja 2024. godine potpisala ugovor za financiranje projekta “Majur pruža više” u sklopu programa Zaželi-prevencija institucionalizacije koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. U sklopu projekta predviđeno je zapošljavanje 12 osoba s ciljem pružanja pomoći starijim osobama na području Općine Majur.

Dana 19. travnja 2024. godine Općina Majur je objavila je Javni poziv za prijam u radni odnos, na određeno vrijeme, 12 izvršitelja, na radno mjesto Radnik za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva otvorilo je pristigle prijave i od 18 zaprimljenih prijava 16 imaju potpunu dokumentaciju te se upućuju u daljnji postupak.

Jedna od pristiglih prijava za posao je i prijava od sestre, općinske načelnice Općine Majur, Klementine Karanović. Kako bi otklonila bilo kakvu mogućnost sukoba interesa Općinska načelnica Općine Majur Klementina Karanović, u skladu s mišljenjem Povjerenstva za odlučivanju o sukoba interesa, upućena je da se o činjenici da je njena sestra podnijela prijavu na objavljeni javni poziv deklarira na službenim internetskim stranicama Općine Majur.

S ciljem zaštite vjerodostojnosti i očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti kao i otklanjanje svake sumnje da svoju dužnosti, općinske načelnice Općine Majur koristi za probitak povezane osobe, izuzela se od bilo kakvog oblika sudjelovanja u provedbi postupka zapošljavanja u navedenom postupku.

Obavijest o izuzimanju Klementina Karanović