Najezda gusjenice Gubara

Najezda gusjenice Gubara 08.04.2014.

Proteklih dana dobili smo brojne upite o pojavi i najezdi gusjenice gubara. Pojavile su se i dojave o alergijama na koži gdje prođe gusjenica. Preporuka je izbjegavati mjesta gdje se pojavljuju i djecu češće presvlačiti.

bube

Opširnije…

Najezda gusjenice Gubar

Proteklih dana učestale su dojave poljoprivrednika o štetama na voćnim vrstama uzrokovanim gusjenicama gubara ( Lymantria disparL.). Najviše poziva upućeno je s područja Banovine, gdje su zabilježene štete na šljivi, jabuci, lijeski i drugim voćnim vrstama. U literaturi se ističe kako je gubar izrazito periodični štetnik, ponajprije štetnik šuma, no svjedoci smo da se ovaj štetnik na istim lokalitetima javlja uzastopno drugu godinu za redom. Intenzitet pojave gubara ovisi o klimatskim prilikama te o prisutnosti predatora i parazita gubara. Pojava gubara u velikoj populaciji može izazvati golobrst šuma i voćnjaka.

Gusjenice iz jaja izlaze tijekom travnja i svibnja te prave štetu hraneći se lišćem. Izgled gusjenice varira tijekom razvoja. Mlade gusjenice su crnosive boje, a na svakom segmentu imaju bradavice s dugačkim tamnim dlakama. Aerostatičke dlake omogućavaju mladim gusjenicama prenošenje vjetrom. Odrasle gusjenice na hrptu imaju dva reda bradavica (prvih pet pari bradavica je modre boje, a preostalih sedam pari su crvenkaste boje). Glava odrasle gusjenice je žuta sa crnim šarama. Naraste do 7 cm .Leptiri gubara ističu se spolnim dimorfizmom. Mužjak ima raspon krila 3,5 cm, sivosmeđe boje, tijelo mu je vitko i dobro leti. Raspon krila kod ženki gubara je 6-7 cm, žučkastobijele boje s tamnim valovitim prugama ili točkama. Ženka odlaže jaja u pukotine kore debla, u nakupinama koja sadrže 400 do 600 jaja. Jajna legla prekrivena su žućkastim dlačicama sa ženkinog zadka. Jajna legla imaju promjer 3 do 5 cm. Štetnik prezimljava u stadiju jaja.

Razvoj gusjenice traje oko 60 dana nakon čega se kukulji. Stadij kukuljice traje 10 do 18 dana, nakon čega izlijeću leptiri. Nakon kopulacije odlažu jaja koja će prezimiti.

U Hrvatskoj dopuštenje za suzbijanje gubara na voćnim vrstama imaju slijedeći insekticidi: Callifos 48 EC, Direkt, Dursban E-48, Finish E-48, Nufos, te mikrobiološki insekticidi: Baturad WP i Foray 48 B. Prtipravci Baturad WP i Foray 48 B dopušteni su u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.

Učinkovitost navedenih pripravaka veća je ukoliko se primijene u ranijem razvojnom stadiju gusjenica.

Više informacija na :

http://www.savjetodavna.hr/?page=index%2C3996