KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA

Sa današnjim danom objavljeni su konačni rezultati izbora članova općinskog vijeća Općine Majur, općinskog načelnica i zamjenika općinskog načelnica Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Iste pogledajte na:

https://opcina-majur.hr/lokalni-izbori-2021/