Konačni rezultati izbora

Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Majur

Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Majur