JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETINA – APN

Agencija za pravni promet nekretnine objavila je Javno nadmetanje za prodaju nekretnina.

Od rednog broja 166 do 169 prodaju se 4 objekta na području Općine Majur.

Rok za dostavu ponuda je 29.11.2019. do 12 sati.

Više informacija saznajte na slijedećem linku ili web stranici www.apn.hr

 

http://apn.hr/app/uploads/2019/07/Javno-nadmetanje-2019.pdf