JAVNI POZIV MLADIM OBITELJIMA ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA

Općina Majur je dana 20.12.0.2021. objavila Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Majur za 2021. godinu

Prijave se zaprimaju do 31.1.2022. godine, a rješavaju se po vremenu zaprimanja.

Potrebna dokumentacija nalazi se na slijedećem linku: