JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE MAJUR

Općina Majur daje u zakup poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Majur u svrhu poljoprivredne obrade.

Detalje možete pročitati ovdje.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj objavljen je dana 28. lipnja 2022. godine, a rok za predaju prijava je 6. srpanj 2022. godine. Otvaranje prijava izvršiti će se dana 7. srpnja 2022. godine u 12:00 sati.