JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA I/ILI PROGRAMA UDRUGA IZ PRORAČUNA OPĆINE MAJUR U 2024. GODINI

Općina Majur raspisala je Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Općine Majur u 2024. godini, rok za predaju je srijeda 24.1.2024. godine

Dokumentacija je dostupna na: