Financijski izvještaj vijećnika s liste grupe birača

Financijski izvještaj vijećnika s liste grupe birača 27.02.2015.

Objava financijskih dokumenata vijećnika s liste grupe birača – Milan Dabić.

izvjestaj

Program rada Plan rada za 2014 i 2015 Izvjesce o primljenim donacijama za potporu politickog djelovanja Godisinji finacijski izvjestaj Financijski plan za 2014. i 2015