DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Dana 8. rujna 2021. godine u 13 sati na oglasnoj ploči Općine Majur i mrežnim stranicama Općine Majur objavljene su:

  • zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za dopunski izbor članova općinskog vijeća Općine Majur iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine koju možete pogledati ovdje;
  • pravovaljana kandidacijska lista za dopunski izbor članova općinskog vijeća Općine Majur iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine koju možete pogledati ovdje.