Izjava o sprečavanju sukoba interesa

 

PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2017. GODINU

26.01.2017. Plan nabave za 2017. godinu

 

PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2016. GODINU

11.01.2016. Plan nabave za 2016. godinu

 

PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2015. GODINU

12.10.2015. VI. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

02.07.2015. V. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

23.04.2015. IV. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

30.03.2015. III. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

13.02.2015. II. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

30.01.2015. I. izmjene Plana nabave za 2015. godinu

09.01.2015. Plan nabave za 2015. godinu

 

PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2014. GODINU

24.12.2014. II. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

23.06.2014. I. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

15.01.2014. Plan nabave za 2014 godinu

 

PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2013. GODINU

30.12.2013. IV. Izmjene Plan nabave za 2013. godinu

25.03.2013. III. Izmjene Plan nabave za 2013. godinu

01.07.2013. II. izmjene Plana nabave za 2013. godinu

02.04.2013. I. Izmjene Plan nabave za 2013. godinu

14.12.2012. Plan nabave za 2013. godinu

 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

Pregled sklopljenih ugovora za 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2010. i 2011. godinu

Sveukupni pregled sklopljenih ugovora u Općini Majur