PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Općina Majur, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) planira objaviti otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR (II. FAZA  – I. etapa), DIONICA: MRAČAJ – GORNJI HRASTOVAC – GROBLJE, evidencijski broj nabave: EMV – 1/17.

S ciljem što bolje pripreme predmetnog postupka javne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o istom, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi Općina Majur na mrežnim stranicama www.opcina-majur.hr  objavljuje: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sve primjedbe i prijedloge vezane uz objavljenu Dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu opcina-majur@sk.htnet.hr. Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi traje od 5.9.2017. godine do 11.9.2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja Općina Majur će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će sukladno članku 198., stavku 4. izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na mrežnim stranicama www.opcina-majur.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene objavljene Dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave predmetnog postupka javne nabave.

Opis predmeta nabave

Tehničko rješenje MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA – OPĆINA MAJUR- II. FAZA

Troškovnik

Kriteriji za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta

Kriteriji za odabir ponude

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


SUKOB INTERESA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 30.6.2017.

Izjava o sprečavanju sukoba interesa


OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja -Službene novine 4/2017


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2017. GODINU

14.12.2017.  IV izmjene Plana nabave za 2017. godinu

05.10.2017. III. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu

25.08.2017. II. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2017. godinu

16.08.2017. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

26.01.2017. Plan nabave za 2017. godinu


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2016. GODINU

11.01.2016. Plan nabave za 2016. godinu


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2015. GODINU

12.10.2015. VI. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

02.07.2015. V. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

23.04.2015. IV. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

30.03.2015. III. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

13.02.2015. II. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

30.01.2015. I. izmjene Plana nabave za 2015. godinu

09.01.2015. Plan nabave za 2015. godinu


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2014. GODINU

24.12.2014. II. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

23.06.2014. I. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

15.01.2014. Plan nabave za 2014 godinu


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2013. GODINU

30.12.2013. IV. Izmjene Plan nabave za 2013. godinu

25.03.2013. III. Izmjene Plan nabave za 2013. godinu

01.07.2013. II. izmjene Plana nabave za 2013. godinu

02.04.2013. I. Izmjene Plan nabave za 2013. godinu

14.12.2012. Plan nabave za 2013. godinu


PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

Pregled sklopljenih ugovora za 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2010. i 2011. godinu

Sveukupni pregled sklopljenih ugovora u Općini Majur