PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – POZIV

Opis predmeta nabave

Tehničko rješenje MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA – OPĆINA MAJUR- II. FAZA

Troškovnik

Kriteriji za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta

Kriteriji za odabir ponude

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


SUKOB INTERESA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 30.6.2017.

Izjava o sprečavanju sukoba interesa


OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja -Službene novine 4/2017


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2018. GODINU

4.10.2018. III. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2018. godinu    xls

27.7.2018. II. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2018. godinu    xls

27.6.2018. I. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2018. godinu     xls

12.1.2018. Plan nabave Općine Majur za 2018. godinu       xls


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2018. GODINI

29.3.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018. godina


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2017. GODINU

14.12.2017.  IV izmjene Plana nabave za 2017. godinu

05.10.2017. III. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu

25.08.2017. II. izmjene Plana nabave Općine Majur za 2017. godinu

16.08.2017. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

26.01.2017. Plan nabave za 2017. godinu


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2016. GODINU

11.01.2016. Plan nabave za 2016. godinu


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2015. GODINU

12.10.2015. VI. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

02.07.2015. V. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

23.04.2015. IV. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

30.03.2015. III. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

13.02.2015. II. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

30.01.2015. I. izmjene Plana nabave za 2015. godinu

09.01.2015. Plan nabave za 2015. godinu


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2014. GODINU

24.12.2014. II. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

23.06.2014. I. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

15.01.2014. Plan nabave za 2014 godinu


PLAN NABAVE OPĆINE MAJUR ZA 2013. GODINU

30.12.2013. IV. Izmjene Plan nabave za 2013. godinu

25.03.2013. III. Izmjene Plan nabave za 2013. godinu

01.07.2013. II. izmjene Plana nabave za 2013. godinu

02.04.2013. I. Izmjene Plan nabave za 2013. godinu

14.12.2012. Plan nabave za 2013. godinu


PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. OPĆINA MAJUR

Tablica svih sklopljenih ugovora u Općini Majur u 2017. godini

Pregled sklopljenih ugovora za 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2010. i 2011. godinu

Sveukupni pregled sklopljenih ugovora u Općini Majur