VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR
Saziv 14.6.2017. godine
REDNI BROJ IME I PREZIME VIJEĆNIKA FUNKCIJA ADRESA STRANKA
1. ZDRAVKO BOBETKO predsjednik Majur, G. Lederera 24 HDZ
2. MILAN DABIĆ potpredsjednik Veliko Krčevo 31 HNS
3. ANA-MARIJA VUJČIĆ član Stubalj 27 HDZ
4. IVANA ŠVAGA DELIĆ član Graboštani 71 HDZ
5. ANA ŠARIĆ član Majur, Mlinska 3 HDZ
6. SENAD MEHANOVIĆ član Majur, Ulica Žrtava Domovinskog rata 3/A HDZ
7. MILAN ŽIVKOVIĆ član Stubalj 60 LISTA GRUPE BIRAČA
8. JOVAN MILORADIĆ član Svinica 30 LISTA GRUPE BIRAČA
9. MIHAELA GRUBIĆ član Stubalj 42 LISTA GRUPE BIRAČA
10. DRAŽEN FILAR član Stubalj 85 LISTA GRUPE BIRAČA
11. ĐURO JANČIĆ član Svinica 80 SDSS

18