JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR

Javnost rada Općinskog vijeća Općine Majur i njegovih radnih tijela propisana je člankom 61. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14 i 1/18).

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, obavještavanjem javnosti o radu Općinskog vijeća putem sredstava javnog priopćavanja, objavljivanjem odluka i drugih akata Općinskog vijeća, te na druge načine.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Predstavnici udruga građana i građani  koji žele pratiti sjednicu Općinskog vijeća dužni su o svojoj namjeri pisanim putem obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća  može ograničiti broj zainteresiranih osoba koje žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta ili održavanja reda na sjednici.

 

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR

 

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR
Saziv 14.6.2017. godine
REDNI BROJ IME I PREZIME VIJEĆNIKA FUNKCIJA ADRESA STRANKA
1. ZDRAVKO BOBETKO predsjednik Majur, G. Lederera 24 HDZ
2. MILAN DABIĆ potpredsjednik Veliko Krčevo 31 HNS
3. ANA-MARIJA VUJČIĆ član Stubalj 27 HDZ
4. IVANA ŠVAGA DELIĆ član Graboštani 71 HDZ
5. ANA ŠARIĆ član Majur, Mlinska 3 HDZ
6. SENAD MEHANOVIĆ član Majur, Ulica Žrtava Domovinskog rata 3/A HDZ
7. MILAN ŽIVKOVIĆ član Stubalj 60 LISTA GRUPE BIRAČA
8. JOVAN MILORADIĆ član Svinica 30 LISTA GRUPE BIRAČA
9. MIHAELA GRUBIĆ član Stubalj 42 LISTA GRUPE BIRAČA
10. DRAŽEN FILAR član Stubalj 85 LISTA GRUPE BIRAČA
11. ĐURO JANČIĆ član Svinica 80 SDSS

18