OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MAJUR

Članovi općinskog vijeća Općine Majur:

 • Branka Alapić, Mračaj
 • Višnja Babić, Majur
 • Branka Bobetko, Majur
 • Stojan Crnojević, Veliko Krčevo
 • Milan Dabić, Veliko Krčevo
 • Jurica Dupić, Stubalj
 • Stjepan Jeličić, Stubalj
 • Goran Kostrić, Majur
 • Ana Šarić, Majur
 • Stjepan Vujčić, Stubalj
 • Janko Vukmirović, Gornji Hrastovac

3-vijece-v

 

POZIVI NA SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

14. sjednica poziv 12. sjednica poziv 11.a saziv sjednice 11. saziv sjednice 10. sjednica poziv

Zapisnika s 9. sjednice 8._sjednica_poziv Poziv 7 Poziv_na_6._sjednicu_ 5. sjednica poziv

4. saziv sjednice 3. saziv sjednice 2. poziv poziv konstit

 

ZAPISNICI SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Zapisnik s 14. sj Zapisnik s 12. sj Zapisnik s 11. sjednice Zapisnik s 10. sjednice OV Zapisnika s 9. sjednice (1)

Zapisnik_s_8._sjednice_ Zapisnika_6._sjednice Izvod iz Zapisnika s 5. sjednice Zapisnik s 4. sjednice Zapisnik_s_3._sjednice

Zapisnik sa 2. sjednice Zapisnik konstit