IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MAJUR Prethodna obavijest obrazac podnositelj zahtjeva 2.id ppuo Majur (1)   IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MAJUR   ID PPUO MAJUR – KNJIGA I ID PPUO MAJUR-KNJIGA II KARTOGRAFSKI PRIKAZ: ID PPUO MAJUR KARTA 1 – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA ID PPUO MAJUR KARTA 2 … Nastavi čitati IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA