2017. GODINA


PRORAČUN

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2017. godinu

Proračun Općine Majur za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2017

 

IZVJEŠTAJI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Majur i polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za period siječanj-lipanj 2017. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za period siječanj-prosinac 2016. godine

Godišnji finacijski izvještaj za 2016. Općina Majur

Bilješke uz finacijski izvještaj za 2016. Općina Majur

Godišnji financijski izvještaj za 2016. NKČ

Bilješke uz finacijski izvještaj za 2016 NKČ

Konsolidirani godišnji finacijski izvješaj za 2016.

Bilješke uz konsolidirani finacijski izvještaj za 2016.

 


2016. GODINA


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur za period siječanj – lipanj 2016. godine

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2016

Proračun Općine Majur za 2016. godinu

 

 


2015. GODINA


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur za period siječanj – prosinac 2015. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period siječanj – lipanj 2015. godine

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna 2015.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2015. godinu

Proračun Općine Majur za 2015. godinu s projekcijama za 2016 i 2017

 

 


2014. GODINA


Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu-2

Bilješke uz financijski izvještaj za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2014. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2014. godinu

Proračun Općine Majur za 2014. godinu

 


2013. GODINA


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna siječanj-lipanj 2013. godine

IV. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2013. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2013. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2013. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Majur za 2013. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Majur za 2013

 Proračun Općine Majur za 2013.